PRESENTACIÓNS

 

DÍA 25

 

18:00 PRESENTACIÓN DA BIBLIOTECA ARQUIVO TEATRAL "FRANCISCO PILLADO MAYOR"

 

 

DÍA 26

 

18:00 UN TEATRO PARA UN PÚBLICO

          Observatorio do Consello da Cultura Galega

 

DÍA 27

 

18:00 COLECCIÓN DE TEXTOS BILINGÜE PREMIO DE TEATRO RAFAEL DIESTE

           Juan António Hormigón, secretario xeral da ADE

 

 

 Academia Galega de Teatro. Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º 15003 A CORUÑA