PARTICIPANTES

 

Carmen Abizanda Losada (dramaturga,  profesora na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia e membro da Academia Galega de Teatro)

 

Eduardo Alonso Rodríguez (director de escena, dramaturgo e vicedirector da Academia Galega de Teatro)

 

Antonio Francisco Simón Álvarez Pérez (director de escena, dramaturgo, escenógrafo, iluminador e membro da Academia Galega de Teatro)

 

Damián Francisco Álvarez Villalaín (vogal da Xunta Directiva da Academia Galega de Teatro e profesor na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia)

 

María Immaculada António Souto (actriz, dramaturga e presidenta da Academia Galega de Teatro)

 

María Arnesto (dramaturga e directora da Mostra de Teatro Cómico e Festivos de Cangas)

 

Xavier Campos (coordinador cultural da Deputación da Coruña e membro da Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural)

 

Cecilia Carballido (profesional vinculada ao deseño, xestión e produción de proxectos culturais)

 

Xavier Castiñeiras Blanco (director de escena, membro da Academia Galega de Teatro e profesor na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia)

 

Mercedes Castro (actriz e vicepresidenta de Escena Galega)

 

Fernando Cerón Sánchez-Puelles (subdirector Xeral de Teatro no Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música)

 

Francisco Damián Contreras Oreron (director de escena, membro da Academia Galega de Teatro e profesor na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia)

 

Fabrice Corrons (profesor na Universidade de Toulouse-Jean-Jaurès e tradutor de teatro)

 

Cristina Domínguez Dapena (directora de escena e vicedirectora da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia)

 

Xavier Estévez (actor-Asociación de Actores e Actrices de Galicia)

 

Xosé Manuel Fernández Castro (dramaturgo, investigador e membro da Academia Galega de Teatro)

 

Julio Fernández Peláez (dramaturgo, editor e membro da Academia Galega de Teatro)

 

Luciano Manuel Fernández Vicente (programador cultural do Concello de Narón e membro da Academia Galega de teatro)

 

Diego Freire (actor-Asociación de Actores e Actrices de Galicia)

 

Manuel José García Areoso (director de escena, actor e membro da Academia Galega de Teatro)

 

Luz María Gómez Rodríguez (actriz e tesoureira da Academia Galega de Teatro)

 

Guillem Jordi Graells (autor e director de escena)

 

Manuel Guede Oliva (director de escena, dramaturgo e vogal da Xunta Directiva da Academia Galega de Teatro)

 

Thiago Guedes (director Artístico do Teatro Municipal Rivoli e Campo Alegre)

 

Carlota Guivernau (produtora, axente internacional e xestora cultural)

 

Guillermo Heras (director de escena e da Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alicante)

 

Agustín Iglesias (director, actor y dramaturgo, fundador del Teatro Gurigai)

 

Pablos Iglesias Simón (director de escena, deseñador de espazos sonoros e dramaturgo)

 

Lucina Jiménez (doutora en Ciencias Antropolóxicas pola Universidade Autónoma Metropolitana (UAM)-Iztapalapa. México)

 

Xúlio Lago Alonso (director de escena, iluminador e vogal da Xunta Directiva da Academia Galega de Teatro)

 

Pilar López Pérez (programadora do Concello de Foz - Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural)

 

Imma López Silva (escritora, investigadora e profesora na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia)

 

Marcos Lorenzo (economista, antropólogo e especialista en xestión cultural, urbanismo e cooperación internacional)

 

Carlos Lorenzo López (economista, antropólogo e especialista en xestión cultural, urbanismo e cooperación internacional)

 

Rui Madeira (director de escena, actor e director da Compañía de Teatro de Braga)

 

Laura Míguez Escudero (actriz e profesora na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia)

 

Alexandra Moreira Da Silva (doutora en estudos teatrais pola Universidade de Paris III e Universidade de Porto)

 

Marta Núñez Aboy (profesional da xestión cultural do Concello de Vigo)

 

Francisco Oti Ríos (dramaturgo e secretario da Academia Galega de Teatro)

 

Lluís Pasqual (director de escena, fundador do Teatre Lliure)

 

Roberto Pascual (xefe de estudos da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia, Director da MIT de Ribadavia e membro da Academia Galega de Teatro)

 

Cándido Pazó (director de escena, dramaturgo e actor)

 

Santiago Prego (director de escena, actor e profesor na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia)

 

José Manuel Rabón Lamas (director de escena, actor e membro da Academia Galega de Teatro)

 

Venancio "Tito" Rodríguez Asorey (director de escena, actor e membro da Academia Galega de Teatro)

 

Gonzalo Rodríguez Calvo (xestor teatral e membro da Academia Galega de Teatro)

 

Xesús Ron (director de escena na Compañía Chevere)

 

Vanesa Sotelo (dramaturga e directora da erregueté. Revista Galega de Teatro) profesor na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia)

 

Artur Trillo (actor e director de escena na compañía Talía Teatro)

 

Manuel Francisco Vieites García (teatrólogo e director da Escola Superior de Arte Dramática de Galicia)

 

Dolores Vilavedra (secretaria do Consello da Cultura Galega – USC)

 

Carlos Caetano  Víscainho Fernández (investigador, crítico e actor, membro da Academia Galega de Teatro)

 

 

 

 

 

 

 Academia Galega de Teatro. Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º 15003 A CORUÑA