ANIMATE A PARTICIPAR!

 

DESDE O  DÍA 27 DE MARZO DE 2019 FICA ABERTO O PRAZO PARA PRESENTAR PROPOSTAS DE COMUNICACIÓNS LIBRES.

INSCRICIÓN

 

As propostas de comunicacións libres deben ser enviadas á secretaría do congreso a través do formulario de inscrición*

Este documento pode enviarse de dúas maneiras:

 

Desacargándoo aquí

Este documento deberá enviarse por correo electrónico a: participantes@congresodoteatro.gal

 

Ou a través do formulario on-line

 

No formulario deben consignarse, entre outros, os seguintes datos:

  • Ámbito de estudo ao que se vincula a proposta
  • Palabras chave (máx. 5) que definan a temática concreta da proposta
  • Resumo da proposta (máx. 1000 caracteres)
  • Referencias bibliográficas esenciais (máx. 5)
  • CV breve da/o(s) participantes (máx. 1000 caracteres)

 

 

A PARTICIPACIÓN SERÁ CERTIFICADA

A COMISIÓN CIENTÍFICA PROPORÁ A PUBLICACIÓN DAS COMUNICACIÓNS QUE CONSIDERE OPORTUNO.

AS NORMAS DE EDICIÓN PÓDENSE DESCARGAR AQUÍ

 

 

 

*O tratamento dos datos que vostede facilita a través deste sitio web baséase no seu consentimento expreso e xestiónanse pola AGT (titular do sitio web) co fin exclusivo de prestar os seus servizos en relación aos procesos de rexistro e pagamentos de matrícula, para alén do envío de comunicacións informativas sobre as súas actividades propias. Os datos non se cederán a terceiros salvo obriga legal. Pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, limitación, portabilidade e reclamación por escrito dirixido a: academiagalegadeteatro@gmail.com. Consulte aquí a nosa política de privacidade.

TAXAS

 

 Academia Galega de Teatro. Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º 15003 A CORUÑA